matt5neuf's photo of Capbreton (La Piste/VVF)
12626