6feetandglassy's photo of Ponce Inlet (New Smyrna)
5938