Francisco Otero Barreto's photo of Montañita
4285

Old Faithful Thunders whilst Eddie Sleeps

Read More