Francisco Otero Barreto's photo of Montañita
7953

Old Faithful Thunders whilst Eddie Sleeps

Read More