LeonLegot's photo of Ponce Inlet (New Smyrna)
2006