sasha radomiselskaya's photo of Punta Palmar (San Carlos)
11533